Size İlham Verecek Kitap Önerileri

Kitap okumak, her yaş için ufku ve hayallerin sınırlarını genişleten bir aktivitedir. Bunun yanında, günlük hayatın getirdiği stres ve zihin yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan kitaplar, kişinin kendine vakit ayırması için benzersiz bir kaçış yoludur.

Kitap okumayı sevmek, okunulan kitapta kendinden bir şeyler bulmak ile ilgilidir. Bazı kitaplar size farklı bir bakış açısı getirerek sizi olduğunuz yerden ileri taşıyacak ilhamı size sağlarken, bazı kitaplar size hiç hitap etmeyebilir. Bu durumda çevrenizden ve sizi yakından tanıyan kişilerden alacağınız kişisel gelişim kitabı ve roman önerileri, doğru seçimi yapmanız için size fayda sağlayabilir. Bu yazımızda, kişisel gelişiminize yardımcı olacak bazı kitapları sizler için sıraladık.

Kendiniz için ilham veren kitaplar satın alırken çocuklarınız için ilham veren kırtasiye ürünleri almayı ihmal etmeyin. Rengarenk çocuk okul çantaları için tıklayın.

Ayrıca kendiniz için ilham veren not defterlerini de Wouf markası altında bulabilirsiniz.

1. Mutlu Olma Sanatı (Bertrand Russell)

1950 yılında Nobel Ödülü’nün sahibi olan yazar Bertrand Russel’in eşsiz kitaplarından biri olan “Mutlu Olma Sanatı” mutluluğun sanatsal bir felsefi görüş olduğunu savunmaktadır. Yazarın, “İyi bir yaşam için döngüyü kırmak.” olarak ele aldığı kitap, kişisel gelişim kitaplarının çoğundan beklenilen “mutluluğun sırrı” konusunu okuyucuya geçirmeyi hedefliyor. Bertrand Russell mutluluğu, “Mutluluk diğer insanların yok edebileceği bir şey değildir ve insanın, kendi belirlediği hedeflere ulaşmak için gösterdiği eğlenceli mücadeledir.” ifadelerini savunarak tanımlıyor. İnsanın, sosyal yaşamı ve mücadeleyi bir arada yürütebildiğinde mutluluğu yakalayabileceğini savunan yazar; “Mutlu Olma Sanatı” adlı eserini, sıradan bir kişisel gelişim kitabı olarak tanımlamanın yanılgı olabileceğini vurguluyor.

2. 100 Yıllık Yaşam (Andrew Scott ve Lynda Gratton)

Uzun yaşamın getirebileceği avantajları ve bir asırın üzerinde sürülen bir yaşamın nasıl planlanacağını hayal eden, hayalini okuruna geçirme konusunda ise oldukça başarılı olan kitap; okuyucusunu farklı bir dünyaya taşıma vaadi veren kitaplar arasında yerini alıyor. Kitapta,“100 yıl yaşamak insana verilecek bir lütuf mu; yoksa insanın başına gelebilecek en kötü durumlardan biri mi?” sorusuna yanıt arayarak okuyucusunu kendisine bağlayan Lynda Gratton, bu sorunun karşılığının kişinin kendisi olduğunu dile getiriyor. Bugünün çocuklarının çoğunun 100 yaşına dek, hatta daha uzun yaşayacağını savunan Scott ve Gratton, yaşamı çizerken oluşturulan seçimlere bağlı olarak kişiyi, çok farklı kariyer fırsatları ve mutlu olduğu anlar bekliyor olabileceğini ve uzun yaşamın bir armağana dönüşmesi için yalnızca kişinin değil, toplumların ve kurumların da harekete geçmesi ve planlarını buna uygun yapmaları gerektiğini savunuyor.

3. Momo (Michael Ende)

Kişiyi başka bir dünyaya taşıma konusunda oldukça başarılı olması ile ününü salmış kitaplardan biri olan Momo, zeki ve yaratıcı bir kişinin, zamana olan bakış açısının yansıdığı yaşam öyküsünü anlatan bir eserdir. “Momo karşısındakileri, aptal insanların bile aklına parlak düşünceler getirecek şekilde dinlerdi. Momo'nun yanında oynanan oyunlar başka hiçbir yerde oynanamazdı. Yaşanılan gün içinde çok büyük bir sır vardır. Bu büyük sır zamandır.

Onu ölçmek için saatler ve takvimler yapılmıştır ama bunlar hiçbir şey ifade etmez. Herkes çok iyi bilir ki bazen bir saatlik süre insana ömür kadar uzun gelirken bazen de göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider. Çünkü zaman, yaşamın kendisidir ve yaşamın yeri yürektir. Bu gerçeği hiç kimse duman adamlardan daha iyi bilemezdi…”

4. İnsan Olmak (Engin Gençtan)

Engin Gençtan’ın 1983 yılında kaleme aldığı “İnsan Olmak” adlı eser, günümüzde hala aynı rağbeti görmekte ve birçok insana ışık olmaktadır. İnsan olmanın getirdiği ikileme odaklanan kitap, okurla yapıcı ve hoşgörülü bir ilişki kurmayı hedefliyor. Engin Gençtan; Modern zamanın getirdiği kavramlar ile daha çok insanla, daha kısa süreli ve daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimini, “Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarında ise soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar.” cümleleri ile ifade ediyor. Son zamanların getirdiği durumlar ele alındığında, dünyanın geçtiği sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler, insanların birbirine daha çok ihtiyaç duymasını, her insanın kendi cevabı ile yola devam etmesi ve diğer insanlara ışık tutması gerektiğini savunan kitap, kişiye modern zaman ile ilgili birçok sorunun cevabını verebilecek türden bir eserdir.

5. Neden ile Başla (Simon Sinek)

Yapılmak üzere adım atılan her işin arkasında bir neden olması gerektiğini ve bir nedene bağlı kalınarak yapılan işlerin çok daha başarılı olabileceğini savunan Simon Sinek “Neden ile Başla” kitabında, “Her şeye bir “NEDEN” ile başlayın. O işi yapmaktaki amacınızı, sebebinizi ve inancınızı belirgin kılın.” cümlelerine yer vermektedir. Neden ile Başla kitabı, liderliğin yaşamdaki önemini, başarılı olmanın amacının başarıya giden en önemli yol olduğunu savunuyor. Liderliğin, bir ulusun bir araya gelmesi ve bir ulusu veya gezegeni daha medeni bir yer haline getirmek için ortak bir çıkarı ilerletmesi için ilham verici bir anahtar olarak tanımlayan kitap; bugün içinde bulunulan manipülatif toplumdan uzakta bir kültüre ilham vermek için bir amaç yaratılması gerektiğini ve bu amacın nasıl yaratılacağının altını çiziyor. Kitap bu yaklaşıma örnek olarak Dr. Martin Luther King Jr, John F Kennedy, Steve Jobs ve tüm Apple kültürüne yer veriyor.

6. Var mısın? – Güçlü Bir Yaşam için Öneriler (Doğan Cüceloğlu)

Psikoloji alanında ülkemizin ileri gelen isimlerinden biri olan Doğan Cüceloğlu; kariyer ve hayat birikiminin getirdiği bilgelik ile hemen herkesin merak ettiği sorulara bir cevap niteliğinde “Var mısın” kitabını sunmuştur. Kitap öncelikli olarak, “Hayatın anlamı nedir?”, “İnsan kendini nasıl geliştirebilir?”, “Yaşam neleri ödüllendirir?”gibi sorulara odaklanmakta ve yaşamda kişi için neyin önemli olduğunu anlamayı kolaylaştırmaktadır. Doğan Cüceloğlu ve Deniz Bayramoğlu sohbetlerini içeren kitap, okuyucuya “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye var mısın?” sorusunu yönelterek kişiyi düşünmeye ve sorgulamaya itiyor.

7. Hesap Lütfen! (Vedat Milor)

Gastronomi alanında ününü duyuran ve şarap uzmanı, iktisatçı, sosyolog, televizyoncu ve yazar gibi pek çok unvana sahip olan Vedat Milor, yaşadığı hayatı “roller coaster’a binmek” benzetmesi ile tanımlıyor. Vedat Milor’un edindiği farklı deneyimler, kültürler ve kazandığı tecrübeler bizlere “Hesap Lütfen” kitabı ile yansıyor. İnsana ve topluma dair gözlemlerini ve hayatta kalma stratejilerini okuyucusu ile paylaştığı kitap; ülke gündeminde yerini alan Türkiye’nin ekonomi politiği, ülkedeki hâkim sınıfı, devletin niteliğini ve diğer birçok konuyu samimiyet, netlik, kişisel anekdotlar ve gözlemler aracılığı ile okuyucusuna sunuyor.

8. Sevme Sanatı (Erich Fromm)

20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden olan psikanalist ve sosyolog Erich Fromm, “Sevme Sanatı”nda sevgiyi; bireyin kendisini diğer insanlardan ayırıcı olan her şeyi yıkabilecek, onu diğerler insanlarla birleştirebilecek etkin bir güç, sevmeyi ise bir sanat olarak ele almaktadır. Kişinin gündelik yaptığı işler ve öğretileri, süreklilik, gayret ve çaba gerektirir. Sevmek ve sevilmek ise bir ustası, doğrusu ve yanlışı olmayan; öğrenilemeyen ve öğretilemeyen bir sanattır. Erich Fromm’un “Sevme Sanatı adlı kitabı, söz konusu sevginin içeriğini okuyucusuna sunan ve bir kişisel gelişim kitabından ziyade, kişinin yaşamsal faaliyetini artırmaya yardımcı bir klasiğe dönüşmüştür. Hemen hemen tüm dünyada ilgi gören bu eşsiz eser, felsefi bir yaşamsal kılavuz olarak adlandırılabilir.